Материали 1-10 от 28

Съвкупно търсене и бюджетен дефицит 17 стр.

Съвкупно търсене и бюджетен дефицит

Бюджетът не е само инструмент за публична отчетност и контрол върху държавните финанси. Той е "средство за управление на финансовото стопанство", а чрез него и на цялостното национално стопансво...
aronn
0 0
Съвкупно търсене и бюджетен дефицит 17 стр.

Съвкупно търсене и бюджетен дефицит

Бюджетът не е само инструмент за публична отчетност и контрол върху държавните финанси. Той е "средство за управление на финансовото стопанство", а чрез него и на цялостното национално стопансво...
cblock
0 0
Същност на приходите и разходите от дейността 5 стр.

Същност на приходите и разходите от дейността

Разходите се формират от намалението на стойността на активи, начисляването на трудово възнаграждение, социални осигуровки и надбавки. Приходите се формират от продажбите на продукция, стоки и използването на ресурси на предприятието от трети лица...
silviQ
1 0
Хронологично и систематично счетоводно отчитане 5 стр.

Хронологично и систематично счетоводно отчитане

Текущото счетоводно отчитане се дели на хронологично и систематично. Хронологичното счетоводно отчитане е свързано с практическата реализация на изискването за регистрация на всички извършени стопански операции....
silviQ
2 0
Хронологично и систематично счетоводно отчитане 5 стр.

Хронологично и систематично счетоводно отчитане

Текущото счетоводно отчитане се дели на хронологично и систематично. Хронологичното счетоводно отчитане е свързано с практическата реализация на изискването за регистрация на всички извършени стопански операции....
gecata_maina
2 0