Материали 1-10 от 5

Курсова работа по МФБИ - финансова система и икономика на Япония 21 стр.

Курсова работа по МФБИ - финансова система и икономика на Япония

Съвременният развит капитализъм има две основни форми – индивидуалистичен англо-американски капитализъм и социален германо-японски капитализъм...
aronn
0 1
Общо споразумение за митата и търговията Световна търговска организация 8 стр.

Общо споразумение за митата и търговията. Световна търговска организация

Митата представляват сериозни пречки за търговията, поради това преговорите на реципрочна и взаимно изгодна основа са от голямо значение за разширяването на международната търговия...
emoto_92
2 0
Мита и митническа политика в международната търговия 6 стр.

Мита и митническа политика в международната търговия

Митото е данък, наложен на стоките и услугите, когато те преминават държавни граници. Най-често, то се прилага по отношение на вноса. Мотивите, които стоят зад митническата политика са съсредоточени в две направления...
ivan40
22 1