Материали 1-10 от 4

Език народ и минало ключови понятия в История Славянобългарска от Паисий Хилендарски 7 стр.

Език, народ и минало – ключови понятия в "История Славянобългарска" от Паисий Хилендарски

Произведението "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски възниква през 1762 година. То олицетворява, засилва и подхранва започналия по това време сред българите процес на изграждане на национална идентичност.
cblock
31 3
Пътят и пътуването в Житие и страдания грешнаго Софрония 5 стр.

Пътят и пътуването в „Житие и страдания грешнаго Софрония”

Пътят и пътуването са между най- устойчивите съдържателни и смислопораждащи елементи от фундаменталния тематичен репертоар на литературата. Мотивът за пътя играе ролята на централен организиращ принцип в разкази за реални....
ndoe
34 1