Материали 1-10 от 13

ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГOГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ 91 стр.

ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГOГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ

Развитието на съвременните деца протича в изключително динамична и противоречива действителност. Променят се позиции, оценки, преструктурират се ценностни системи.
messi
2 0
Формиране на личността в предучилищна възраст 17 стр.

Формиране на личността в предучилищна възраст

В предучилищна възраст се извършват редица значителни промени във формирането на личността на детето. Изменят се начинът му на живот, съдържанието и формите на общуването с другите хора, рязко нарастват възможностите на физическото и психическото ...
lubega
8 1
Педагогическа насоченост и качества профилиращи личността на учителя 11 стр.

Педагогическа насоченост и качества, профилиращи личността на учителя

Учителят може да бъде обект на познание в различни науки-педагодика, психология, етика и други. Успехът във възпитателно-образователния процес зависи в голяма степен от учителя, от неговата личност, дейност, стил на общуване и ръководство....
cblock
4 1
Място на мотивацията в структурата на личността 18 стр.

Място на мотивацията в структурата на личността

Мотивацията е движещата сила, която стои зад всички действия на индивида. Тя включва целева насоченост на поведението и изисква получаването на пряка и своевременна връзка между целенасочените действия и постигнатите резултати. Крайният резултат винаги...
ivan40
15 1
Стилът на мениджъра 6 стр.

Стилът на мениджъра

Всеки мениджър има свой стил на управление, стил на поведение и стил на обличане. Затова е важно да знаем всички стилове на мениджърите, за да преценим как ни управляват и дали са добри ръководители на фирмата, в която работим ние....
ndoe
15 0