Материали 1-10 от 2

Производство на цинк 25 стр.

Производство на цинк

Цинкът е химичен елемент с пореден номер z=30. Той се характеризира като преходен метал. Намира се във 2б група на периодичната система. При обикновенни условия е крехък. При нагряване до температура 100 – 150...
ivan40
26 1