Материали 1-10 от 13

Управление на човешките ресурси 9 стр.

Управление на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси представлява дейност, насочена към организирането на хората в организацията, за постигане на нейните цели чрез осигуряване на кадри, възнаграждения, обучение и развитие...
daniche90
13 1
Управление на човешките ресурси 13 стр.

Управление на човешките ресурси

УЧР е една от основните функции на управленската дейност. Класиците на науката за управление разглеждат човешките проблеми като елемент на основната функция - организация. За същността на понятието човешки ресурси...
cblock
19 6
Организационна стратегия и оперативна стратегия за управление 1 стр.

Организационна стратегия и оперативна стратегия за управление

Стратегическото учр се разбира като "дейност на високо стоящите ръководители на по управление на лицата, заети в трудовия процес, насочена към разработването и реализирането на дългосрочната...
silviQ
2 0
Финансово управление на човешките ресурси Андрей Захариев 8 стр.

Финансово управление на човешките ресурси (Андрей Захариев)

През последните години интересът към изследването на човешките ресурси рязко нарастна. Сред изследователите, които проявяват интерес, е и д-р Андрей Захариев...
mOn
96 7