Материали 91-100 от 1282

Теория на пазара Пазарен механизъм и пазарно равновесие 114 стр.

Теория на пазара. Пазарен механизъм и пазарно равновесие.

Пазар и видове пазари. Търсене: крива на търсенето, детерминанти на търсенето, закон на търсенето. предлагане: крива на предлагането, детерминанти на предлагането, закон на предлагането...
gecata_maina
0 0
Управление и имунизация на портфейл от облигации 25 стр.

Управление и имунизация на портфейл от облигации

Управлението на портфейл е материя, която е все още малко позната в нашата икономика. формирането и управлението на портфейл (от облигации, ценни книжа) е базата, на която стъпва мениджърът при инвестиране...
nerven
0 0
Приложение на матрици и системи линейни уравнения в икономиката 6 стр.

Приложение на матрици и системи линейни уравнения в икономиката

Правоъгълна таблица от числа, реални или комплексни, подредени в m реда и n стълба, се нарича матрица от размерност mxn. Матриците се означават с главни латински букви - A,B,C и т.н. Числата, от които е съставена матрицата се наричат нейни елементи и се
wivass
0 3
Съвкупно търсене и бюджетен дефицит 17 стр.

Съвкупно търсене и бюджетен дефицит

Бюджетът не е само инструмент за публична отчетност и контрол върху държавните финанси. Той е "средство за управление на финансовото стопанство", а чрез него и на цялостното национално стопансво...
aronn
0 0