Материали 61-70 от 1279

Защо е модерно и актуално днес да се учи специална педагогика 6 стр.

Защо е модерно и актуално днес да се учи специална педагогика?

Социалната педагогика като учебен предмет и дисциплина, е вълнувала специалистите от още в края на XIX век, но по сериозно с педагогиката са започнали да се занимават в началото на ХХ век...
cblock
0 0
Тероризмът предизвикателството пред ХХІ век 100 стр.

Тероризмът – предизвикателството пред ХХІ век

Целта на настоящата разработка е да се изследва същността и развитието на тероризма, да се докаже, че днес той представлява стратегическа заплаха за сигурността и на тази основа да се формулират направленията за борбата с него...
ivan40
0 1
Дислексия-специфично нарушение на способността за учене 3 стр.

Дислексия-специфично нарушение на способността за учене

Дислексията се определя като специфично нарушение на способността за учене, свързано с процесите на преработка на информацията, което ограничава придобиването и развитието на грамотността и води до несъответствие между очакваните за възрастта и реалните п
marea
0 0
 Раждането на българския капитализъм сравнителна характеристика на протичащите трансформационни процеси в материалния 8 стр.

Раждането на българския капитализъм /сравнителна характеристика на протичащите трансформационни процеси в материалния

Раждането на българския капитализъм /сравнителна характеристика на протичащите трансформационни процеси в материалния
veskoyyy
0 0
Моят живот моите успехоот Хенри Форд 5 стр.

„Моят живот моите успехо“от Хенри Форд

Книгата „Моят живот и моите успехи” на Хенри Форд е биографичена книга за преследването и осъществяването на една идея, за предприемаческия дух и ценностната система на създателя на могъщата автомобилна компания и на емблематичния Ford Model T.
mAAchoka96
0 1
Изграждане на етнически комплекс Възрождение 9 стр.

Изграждане на етнически комплекс „Възрождение“

За развитието на този бизнес залагаме на туризма, тъй като в България съществуват всички необходими предпоставки за развитието му. Изключително благоприятно положение на страната е едно от най-важните условия за печеливш туризъм. Изграждане на иновативе
mAAchoka96
0 0