Материали 71-80 от 1279

Различие в заплащането по пол по икономически сектори 10 стр.

Различие в заплащането по пол по икономически сектори

В курсовия си проект разглеждам разликата в заплащането по пол по икономически сектори за периода 2007-2014 година, акцентирайки върху секторите с най-крайна промяна. Най-видна разлика в заплащането се забелязва в секторите – „Хуманно здравеопазване и со
iv3tuu
0 0