Материали 1-10 от 517

Формиране на исторически понятиен апарат при деца билингви в условията на СУ чрез интерактивни методи на работа 93 стр.

Формиране на исторически понятиен апарат при деца билингви в условията на СУ чрез интерактивни методи на работа

В съвременното обучение по История и цивилизация все повече се слага акцент не само върху усвояването на учебното съдържание, но и върху методите, чрез които то се усвоява – уменията и навиците, които учениците следва да придобият и развият.
messi
0 0
Общуването между родители и деца и превенция на конфликтите между тях 22 стр.

Общуването между родители и деца и превенция на конфликтите между тях

Човешкото общество е немислимо без общуване. Без него е невъзможно пълноценното формиране не само на отделните психични свойства, но и на човешката личност като цяло.
messi
0 0
СПА ЦЕНТЪР ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ 39 стр.

СПА ЦЕНТЪР ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

„Лапички” ООД е мястото, където вашият домашен любимец ще бъде настанен, обгрижван и обучаван с всеотдайност и професионализъм; място, вдъхващо увереност, че макар да не сте заедно, той се забавлява.
messi
0 0