Материали 1-10 от 535

СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 61 стр.

СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Като природа, съдържание и особености понятието „иновация” е комплексно и многоаспектно понятие. Иновацията е създаване или разработване на нови, по-ефективни процеси, услуги, продукти, технологии, а така също успешното им усвояване и експлоатация.
messi
0 0
Виктимизация сред връстници 16 стр.

Виктимизация сред връстници

1. Виктимизация – дефиниция и специфика. 2. Развитие на агресивността в онтогенезата. 3. Тормоз и виктимизация от връстниците - рискови фактори и психологически последици. 4. Агресия и връстници. 5. Форми на заедност - клики. 6. Просоциални и прин
0 0
ИНКУБАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЯКОИ ПОРОДИ КОКОШКИ В БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД 65 стр.

ИНКУБАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЯКОИ ПОРОДИ КОКОШКИ В БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД

Успехът в селекцията на птиците и създаването на нови линии и хибриди е невъзможен без използването на разнообразен генетичен материал, източник на който са генофондните стада и по-специално породите и линиите, които нямат промишлено значение.
messi
0 0
СУБЕКТ-СУБЕКТНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 66 стр.

СУБЕКТ-СУБЕКТНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Ако до сега целта на технологичното обучение беше учениците да изработят еднакво изделие по определени критерии, то в съвременното обучение по технологии и предприемачество – целта е подпомагане на личностното развитие на учениците чрез средствата на тех
messi
0 0
Стимулиране на понятиен апарат при деца билингви в условията на СУ чрез интерактивни методи по История и цивилизации в пети клас 13 стр.

„Стимулиране на понятиен апарат при деца билингви в условията на СУ чрез интерактивни методи по История и цивилизации в пети клас“

Билингвизъм означава двуезичие, т.е. ползването на два езика от едно лице. Когато ползваните езици са повече от два, говорим за полилингвизъм и за хора полиглоти.
messi
0 0
Анализиране и представяне икономическата изгода от използването на възобновяеми енергийни източници в производствения процес на предприятията 9 стр.

Анализиране и представяне икономическата изгода от използването на възобновяеми енергийни източници в производствения процес на предприятията.

В последните години производството и употребата на „ Зелена енергия“ набира все по-голяма популярност. Все по- осезаемо света обръща поглед към неизчерпаемите източници на енергия –слънце, въздух, вода.
messi
0 0