Материали 1-10 от 38

Характер 1 стр.

Характер

Характерът е съвкупност от индивидуални психични своиства, които се проявяват в типични за дадена личност начини на действие и обстоятелства и се определято от отношениеята на личността към тези обстоятелства...
daniche90
0 0
Принципи на психологията 4 стр.

Принципи на психологията

Принципи на психо-педагогическо оценяване. На качеството на психологическо и педагогическо оценяване зависи от избора на средства и да се идентифицират начини за корекция и развива работата. Развитие на принципите на...
cblock
0 0
Методика на обучението 6 стр.

Методика на обучението

Повечето европейски автори под съдържание на обучението разбират "Съвкупността от знания, умения, навици и нагласи, които обучаемите усвояват в процеса на обучението", въпреки, че има различни подходи и концепции...
cblock
9 0