Материали 71-80 от 510

Наредба 19 от 15 май 2002 г за ветеринарно-санитарните изисквания към отстреляния дивеч и при производството и предлагането на пазара на месо от дивеч 20 стр.

Наредба № 19 от 15 май 2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към отстреляния дивеч и при производството и предлагането на пазара на месо от дивеч

С Наредба № 19 от 15 май 2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към отстреляния дивеч и при производството и предлагането на пазара на месо от дивеч се определят ветеринарно-санитарните изисквания за одобряване на предприятия за производство на ме
messi
5 0
На улицата се спазват правила 4 стр.

На улицата се спазват правила

Възрастова група: 4-5г Водещи цели: • Ориентиране в ситуации на пътя- пресичане при светофар и пешеходна пътека. • Възпитаване на разбиране за спазване на правила. Задачи: • Детето да има конкретни представи за светлините на светофара и предназначен
Sonq_Uzunova
27 4