Материали 91-100 от 510

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ГЕОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И УСЛОВИЯ 20 стр.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ГЕОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И УСЛОВИЯ

Административно-териториалното деление на България създава условия за реализиране на изпълнителната власт по територията на страната.
messi
0 0
ТЕКСТЪТ И МЕЖДУНАРОДНАТА КОМУНИКАЦИЯ 7 стр.

ТЕКСТЪТ И МЕЖДУНАРОДНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Текстът може да е откъс или пълен. В рамките на текста се говори за текстови дискурс (латински discursus - тичам към/бягам от) често обозначава „писмена или говорима комуникация или дебати“ или „формална дискусия или дебати“ .
messi
8 0
ОТБРАНИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛЪВА 13 стр.

ОТБРАНИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛЪВА

На все повече хора общуването с животните, наблюденията и грижите към тях им доставят радост и удоволствие. Самото съществуване на човека от незапомнени времена го е заставило да има контакт с животните.
messi
0 0
Анализ на състоянието на Завод за хартия Белово АД особености размер производствена специализация икономически резултати 23 стр.

Анализ на състоянието на „Завод за хартия – Белово” АД – особености, размер, производствена специализация, икономически резултати

Финансово-стопанската дейност на предприятието е преди всичко базата на съществуването и функционирането на публичните финанси
messi
8 1
БЛАГОПОЛУЧИЕТО ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ПУЙЧЕТАТА БРОЙЛЕРИ НА СКАРОВ ПОД 12 стр.

БЛАГОПОЛУЧИЕТО ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ПУЙЧЕТАТА БРОЙЛЕРИ НА СКАРОВ ПОД

Борбата за съществуване на човека от незапомнени времена го е заставила да има контакт с животните и да изучава поведението им.
messi
5 0