Материали 1-10 от 12

Демографията като наука за населението 7 стр.

Демографията като наука за населението

Демографията изучава чрез система от методи развитието и структурата на населението под въздействието на социалната и природната среда. Анализирайки взаимодействието между населението и системата от условия и факти, в които се проявяват...
ivan40
22 1
Урбанизацията като явление и процес 13 стр.

Урбанизацията като явление и процес

Урбанизацията е обективен процес, който се изразява в извънредно силното развитие на градските селища, в интензивното съсредоточаване в тях на големи маси от населението и води до съществени структурни промени в...
ivan40
11 2
Демографска политика Тенденции цели и задачи 15 стр.

Демографска политика. Тенденции, цели и задачи.

Често се разпространява тезата, че такъв демографски спад е нещо нормално, поради което няма причини за тревога. Въпреки че става въпрос не за спад, а за демографски срив, преодоляването на който който е трудна, изискваща много усилия, управленска...
ivan40
5 1