Материали 1-10 от 3

Развъдни и репродуктивни пътища за повишаване производството на месо от овце и кози Създаване на специализирано месодайно овцевъдство 7 стр.

Развъдни и репродуктивни пътища за повишаване производството на месо от овце и кози. Създаване на специализирано месодайно овцевъдство.

Месодайността при овцете и козите е тясно свързана с периода на растеж през онтогенетичното развитие. Измененията в организма протичат под влияние на вътрешните регулаторни механизми и въздействието на външните фактори...
nezabravima
24 3
Преход към биологично земеделие и изготвяне на бизнес-план за създаване на екологична земеделска ферма 21 стр.

Преход към биологично земеделие и изготвяне на бизнес-план за създаване на екологична земеделска ферма

При разработване на сеитбообръщението в биологичната ферма не се допуска монокултура и насищане с един вид или еднотипна група от култури. Препоръчва се редуване на видове с различни изисквания по отношение ресурсите на средата...
ivan40
59 2