Материали 1-10 от 4

Сравнение- дизартриядислалия 7 стр.

Сравнение- дизартрия/дислалия

В много случаи към тази картина се добавя и езикова недостатъчност. Трудно е да се определи дали тя е от операционно- технически тип или от когнитивно- лингвистичен. дизартрията има няколко форми...
lubega
14 3