Материали 1-10 от 1

ТЕКСТЪТ И МЕЖДУНАРОДНАТА КОМУНИКАЦИЯ 7 стр.

ТЕКСТЪТ И МЕЖДУНАРОДНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Текстът може да е откъс или пълен. В рамките на текста се говори за текстови дискурс (латински discursus - тичам към/бягам от) често обозначава „писмена или говорима комуникация или дебати“ или „формална дискусия или дебати“ .
messi
8 0