Материали 1-10 от 5

Същност на калкулацията Видове калкулация 4 стр.

Същност на калкулацията. Видове калкулация.

За производството и реализацията на продуктите в промишлеността, селското стопанство, извършваните услуги в транспорта, туризма, продажбата на стоките в търговията и др. се правят разходи за материали, труд, амортизационни отчисления и др. ...
emoto_92
5 0
Счетоводство 9 стр.

Счетоводство

Същност, функции и предмет на счетоводството: стопанска дейност на човека се характеризира с множество разнообразни операции, за управлението на които е необходима икономическа информация...
gecata_maina
3 0
Нелинейни методи за определяне на амортизационните отчисления Линейно-намаляваща амортизация 2 стр.

Нелинейни методи за определяне на амортизационните отчисления. Линейно-намаляваща амортизация

В зависимост от равномерното или неравномерното намаляване или увеличаване на амортизационната квота, нелинейните методи се класифицират на две групи...
loli
1 0