Материали 1-10 от 4

Бизнес план за откриване на фризъорски салон 37 стр.

Бизнес план за откриване на фризъорски салон

Бизнес план на тема откриване на фризъорски салон. Бизнес плана е разработен за три години напред. Данните са измислени. За всяка са сметнати поотделно рахзоди, приходи, печалба, нетна печалба. Има изчислени различни коефициенти...
aronn
12 2
Планиране и прогнозиране 63 стр.

Планиране и прогнозиране

Краставиците имат къс вегетационен период. Това дава възможност да се отглеждат в страни и области, разположени на север и в уплътнените сеитбообращения на открито, като първа или втора култура...
dannyboy
4 0
Същност и принципи на планирането Планови подходи и нива на планиране 30 стр.

Същност и принципи на планирането. Планови подходи и нива на планиране

Планирането е основна функция на управлението. То е процес, при който се определят целите на системата и се разработват стратегии и планове за тяхната реализация. Цялата последваща дейност в системата е насочена към постигането ...
nerven
21 2