Материали 1-10 от 6

ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪН В ОРГАНИЗАЦИИТЕ СЪЗДАВАНЕ НА ПР ОТДЕЛ НАЕМАНЕ НА ВЪНШНА КОНСУЛТАНТСКА ФИРМА 11 стр.

ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪН В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. СЪЗДАВАНЕ НА ПР ОТДЕЛ. НАЕМАНЕ НА ВЪНШНА КОНСУЛТАНТСКА ФИРМА

ПР трябва да използва всички канали за комуникация, за да изгради и поддържа добрите взаимоотношения и разбирането между организацията и нейните публики.
messi
0 0
PR КАМПАНИЯ НА TEACHER ЕООД ИЗГРАЖДАНЕ БЛАГОПРИЯТЕН ИМИДЖ НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР STUDY 21 стр.

PR КАМПАНИЯ НА „TEACHER” ЕООД ИЗГРАЖДАНЕ БЛАГОПРИЯТЕН ИМИДЖ НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР STUDY

Определена PR кампания се проектира и реализира с ясно очертана цел. Настоящата PR кампанията на Учебен център STUDY цели изграждане на имиджа на Учебен център STUDY за град Пловдив като добър и оправдан избор за подготовка на кандидат-гимназисти и зрел
messi
1 0
ИСТОРИЧЕСКИ ПРОИЗХОД НА ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС ГЕНЕЗИС ПРЕДИ РЕВОЛЮЦИЯТА РАЗВИТИЕ И ПРОМЕНИ 12 стр.

ИСТОРИЧЕСКИ ПРОИЗХОД НА ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС – ГЕНЕЗИС, ПРЕДИ РЕВОЛЮЦИЯТА, РАЗВИТИЕ И ПРОМЕНИ

Пъблик рилейшънс като една многостранна, комплицирана социална теория и практика е феноменът на ХХ в. с около стогодишна целенасочена история.
messi
3 0
Рекламни канали и средства за рекламно въздействие 7 стр.

Рекламни канали и средства за рекламно въздействие

Получаване на полезна и достъпна информация за основните рекламни канали и средства за въздействие. Развиване на логическото и асоциативно мислене. Формиране на познания за въздействието на рекламата и нейното място и роля в стопанския живот.
messi
14 1