Материали 1-10 от 16

Клинични методи 9 стр.

Клинични методи

Възпаленията на млечната жлеза се диагностицират въз основа на данните от анамнезата, на резултатите от клиничните изследвания на жлезата, супрамамарните лимфни възли, общото състояние на болното животно...
ivan40
5 0
Езикобщуване и комуникация 6 стр.

Език,общуване и комуникация

Думата комуникация има една доста богата история. О т латинското communicare, което означава съобщавам, споделям, след това думата влиза в английският език. Това става през 14 - 15 век. Коренът е mun , а латинското munus се отнася...
gecata_maina
7 0
Сифилис - диагноза лечение 10 стр.

Сифилис - диагноза, лечение

Диагностицирането и лечението на сифилис. Сифилисът е хронично системно заболяване с цикличен ход и редуващи се активни и латентни периоди, които се причиняват от treponema pallidum. Сифилисът се характеризира с разнообразни и често противоречиви...
messi
9 0
Нелинейни методи за определяне на амортизационните отчисления Линейно-намаляваща амортизация 2 стр.

Нелинейни методи за определяне на амортизационните отчисления. Линейно-намаляваща амортизация

В зависимост от равномерното или неравномерното намаляване или увеличаване на амортизационната квота, нелинейните методи се класифицират на две групи...
loli
1 0
Токсоплазмоза 5 стр.

Токсоплазмоза

Токсоплазмозата е протозойна вродена или придобита болест, която протича с много разнообразни клинични прояви. Заболяването е още сравнително ненапълно познато и понастоящем е обект на широки епидемиологични и клинични проучвания...
mOn
4 0
Чистопородно развъждане 7 стр.

Чистопородно развъждане

Овцевъдството е важен клон на селското стопанство и доходен бизнес. То е преди всичко източник на ценни биологични продукти – месо, мляко, вълна, кожи. При овцете половата зрелост настъпва на около 7 - 8 месечна възраст. Върху ...
mOn
7 0