Материали 81-90 от 510

ИСТОРИЧЕСКИ ПРОИЗХОД НА ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС ГЕНЕЗИС ПРЕДИ РЕВОЛЮЦИЯТА РАЗВИТИЕ И ПРОМЕНИ 12 стр.

ИСТОРИЧЕСКИ ПРОИЗХОД НА ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС – ГЕНЕЗИС, ПРЕДИ РЕВОЛЮЦИЯТА, РАЗВИТИЕ И ПРОМЕНИ

Пъблик рилейшънс като една многостранна, комплицирана социална теория и практика е феноменът на ХХ в. с около стогодишна целенасочена история.
messi
3 0
ИНКУБАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЯКОИ ПОРОДИ КОКОШКИ В БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД 52 стр.

ИНКУБАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЯКОИ ПОРОДИ КОКОШКИ В БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД

Птицевъдството е един от основните и най-бързо развиващ се подотрасъл на животновъдството. Съвременното птицевъдство в световен мащаб се основава на използването на ограничен брой породи и линии кокошки.
messi
1 0
ПОНЯТИЯ И АСПЕКТИ В ДЕЛОВОТО ОБЩУВАНЕ 14 стр.

ПОНЯТИЯ И АСПЕКТИ В ДЕЛОВОТО ОБЩУВАНЕ

Общуването като процес на непрекъснато взаимодействие между хората е съвкупност от сложни личностни отношения, където се установяват връзки, търси се разбиране, възникват конфликти и др.
messi
14 0
ВЪНШНИ МЕДИИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С МЕДИИТЕ РОЛЯТА НА ТРАДИЦИОННИТЕ МЕДИИ НОВИ МЕДИИ НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА РОЛЯТА НА ИНТЕРНЕТ 12 стр.

ВЪНШНИ МЕДИИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С МЕДИИТЕ. РОЛЯТА НА ТРАДИЦИОННИТЕ МЕДИИ. НОВИ МЕДИИ – НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. РОЛЯТА НА ИНТЕРНЕТ

Средствата, с които се осъществява журналистиката са средствата за масова информация, които включват вестници, списания, радио и телевизия, интернет и дори в последно време мобилни телефони.
messi
3 0