Материали 1-10 от 510

План на занятие - звук С 9 стр.

План на занятие - звук "С"

Съдържа план на занятие за дете с полиморфна дислалия. Запознаване с буква и звук "с". Теоретична разработка за хода на едно занятие, включваща цели, задачи, списък на дидактични материали, ход на занятието и идея за домашна работа...
admin
130 31
Примерен планконспект на ситуация Образователно направление Социален свят за първа група на тема Котенце игриво 4 стр.

Примерен план–конспект на ситуация. Образователно направление: Социален свят за първа група на тема: "Котенце игриво"

Цели: запознаване с характерните белези и поведенчески реакции на котето. Запознаване с грижите, които се полагат за домашните животни. Възпитаване на грижливо отношение към домашните любимци...
admin
926 30