Материали 1-10 от 2

За книжовното и просветно дело на Васил Евстатиев Априлов 9 стр.

За книжовното и просветно дело на Васил Евстатиев Априлов

Васил Евстатиев Априлов заема в историята на българската литература особено място. Неговата обществена и кножовна фейност се явява важен етап към истинска художествена литература...
lubega
4 1