Материали 1-10 от 2

Теми по статистика 44 стр.

Теми по статистика

В ежедневието чрез радиото, телевизията, вестниците, сборници, хората се срещат с различни числа. Тези числа се свързват с понятието статистика. Под статистика се разбира: статистически данни, които се срещат в статистически сборници и публикации...
mOn
2 1