Материали 1-10 от 4

Регионален анализ на процесите на интеграция и глобализация 6 стр.

Регионален анализ на процесите на интеграция и глобализация

Процесите на регионализация и глобализация днес са едни от най –разглежданите проблеми тъй като процесите протичат и се развиват във времето и се разполагат в пространството.Тези процеси са тясно свързани с регионализма.
cblock
1 0
Литертурен анализ на народната приказка Магаре и вълк 3 стр.

Литертурен анализ на народната приказка "Магаре и вълк"

През вековете приказките са служили като своеобразна връзка между различните народи, като проводници на философски схващания, житейски опит и естетически виждания.Чуждите мотиви и сюжети не се заемат точно, а се претворяват и преосмислят според...
ndoe
46 1