Материали 1-10 от 1

Елементи и структура на цените Съотношения на цените Разходно-калкулативни методи 22 стр.

Елементи и структура на цените. Съотношения на цените. Разходно-калкулативни методи.

Сравнителни методи. Методи за избор и офериране на пазарни цени. Същност на инвестиционния риск при инвестиции в реални активи. Етапи при анализ на риска...
cblock
25 1