Материали 1-10 от 510

 Продуктова политика Анализ на продуктовата политика на фирма Рефан оод 7 стр.

Продуктова политика. Анализ на продуктовата политика на фирма «Рефан оод»

Продуктът е най-важния елемент от класическите инструменти на маркетинга. Продуктовата политика е насочена към определяне вида на продуктите, които се предлагат от фирмата съобразно с изискванията на пазара....
dannyboy
148 7
PR КАМПАНИЯ НА TEACHER ЕООД ИЗГРАЖДАНЕ БЛАГОПРИЯТЕН ИМИДЖ НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР STUDY 21 стр.

PR КАМПАНИЯ НА „TEACHER” ЕООД ИЗГРАЖДАНЕ БЛАГОПРИЯТЕН ИМИДЖ НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР STUDY

Определена PR кампания се проектира и реализира с ясно очертана цел. Настоящата PR кампанията на Учебен център STUDY цели изграждане на имиджа на Учебен център STUDY за град Пловдив като добър и оправдан избор за подготовка на кандидат-гимназисти и зрел
messi
1 0