Материали 1-10 от 7

Потребности Степен на задоволеност 12 стр.

Потребности. Степен на задоволеност

След 1989 г. потреблението на редица хранителни стоки намаля драстично, тъй като българската хранително-вкусова промишленост беше подложена на рязкото въздействие на неблагоприятни вътрешни и външни фактори, специфични за отрасъла. В тази връзка...
daniche90
1 0
Брутен вътрешен продукт на България за периода 2001 г - 2008 г 15 стр.

Брутен вътрешен продукт на България за периода 2001 г. - 2008 г.

Исторически наченки на анализ на икономическото явление, което отразява същността на БВП може да се търси още в школата на физиократите с един от най-ярките образи на Франсоа Кене...
messi
5 1
Икономически цикли 19 стр.

Икономически цикли

УВОД - Какво представлява Макроикономиката? Същност на Макроикономиката Цели на Макроикономиката Проблеми на Макроикономиката ИЗЛОЖЕНИЕ - Понятие за стопански цикли Фази на икономическия цикъл Класификация на икономическите цикли и циклични...
cblock
3 0