Материали 1-10 от 4

Пазар на труда Управление на човешки ресурси Работна заплата 19 стр.

Пазар на труда. Управление на човешки ресурси. Работна заплата

Влиянието на преобладаващата част от факторите на външната среда се проявява на пазара на труда. Като един от основните пазари той има значително влияние върху развитието на организациите и особено върху обучението ...
ivan40
1 0
Социално осигряване и социално подпомагане 24 стр.

Социално осигряване и социално подпомагане

Тракийски университет гр.Стара Згора Медицински факултет Специалност "Социални дейности" Задочно обучение Реферат На тема: "Социално осигуряване и социално подпомагане" Изработил: Проверил: Жени Благоева Христова Проф.Костов Фак.№126 Т
loli
9 3