Материали 1-10 от 8

ИНКУБАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЯКОИ ПОРОДИ КОКОШКИ В БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД 59 стр.

ИНКУБАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЯКОИ ПОРОДИ КОКОШКИ В БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД

Птицевъдството е един от основните и най-бързо развиващ се подотрасъл на животновъдството. Съвременното птицевъдство в световен мащаб се основава на използването на ограничен брой породи кокошки.
messi
2 0
ИНКУБАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЯКОИ ПОРОДИ КОКОШКИ В БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД 52 стр.

ИНКУБАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЯКОИ ПОРОДИ КОКОШКИ В БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД

Птицевъдството е един от основните и най-бързо развиващ се подотрасъл на животновъдството. Съвременното птицевъдство в световен мащаб се основава на използването на ограничен брой породи и линии кокошки.
messi
1 0
Мениджмънт в коневъдството 32 стр.

Мениджмънт в коневъдството

Управление на конете в конюшнята. Всекидневна грижа, постеля, благополучие, комфорт и хуманно отношение към конете, отглеждане на коне. Особености в характера, храна и хранене. Водопой, хигиена, болести, грижа и работа...
emoto_92
9 3
Чистопородно развъждане 7 стр.

Чистопородно развъждане

Овцевъдството е важен клон на селското стопанство и доходен бизнес. То е преди всичко източник на ценни биологични продукти – месо, мляко, вълна, кожи. При овцете половата зрелост настъпва на около 7 - 8 месечна възраст. Върху ...
mOn
7 0
Отглеждане на пилета бройлери в България 5 стр.

Отглеждане на пилета бройлери в България

Пилетата бройлери са основният източник на птиче месо. Те се отглеждат 7-8 седмици. За този период пилетата бройлери достигат жива маса 1,5-2 кг, като за кг жива маса се изразходва 2-2,5 кг фуражна смеска....
messi
15 3