Материали 1-10 от 5

Молекулни спректрални методи Спректрофотометрични методи за анализ същност предимства и недостатъци 19 стр.

Молекулни спректрални методи. Спректрофотометрични методи за анализ – същност, предимства и недостатъци.

Основни понятия и физическа основа на спектралния анализ; Приложение на молекулен спектрален анализ; Спектроспокия; Спектрофотометрично титруване; Инфрачервена спектроскопия; Флуоресцентен анализ....
ivan40
13 0
Злато - Au 8 стр.

Злато - Au

Златото е един от първите метали,обработвани от хората. Най-старото находище в света, където е намерено обработено злато, се намира в България, близо до Варна. То датира отпреди 5000 г. пр.Хр...
ivan40
16 0