Материали 1-10 от 1

Оценка на съответствието на продуктите със съществените изисквания към тях 9 стр.

Оценка на съответствието на продуктите със съществените изисквания към тях

С цел да се постигне свободно движение на стоките в ЕС е необходимо взаимно признаване на изпитванията и сертификатите. Така се стига до концепцията за Нов подход за техническо регламентиране и стандартизация (чрез директиви) и глобален подход...
nezabravima
2 0