Материали 1-10 от 1

Хигиенни основи на обучението и възпитанието в детските заведения 12 стр.

Хигиенни основи на обучението и възпитанието в детските заведения

При натоварване на организма с умствена и физическа работа след известно време настъпва умора и намаляване на рабоспособността му. Деца от предучилищна възраст по-лесно се уморяват, защото нервната им система е относително незряла и се намира в процес...
messi
17 4