Материали 1-10 от 1

На улицата се спазват правила 4 стр.

На улицата се спазват правила

Възрастова група: 4-5г Водещи цели: • Ориентиране в ситуации на пътя- пресичане при светофар и пешеходна пътека. • Възпитаване на разбиране за спазване на правила. Задачи: • Детето да има конкретни представи за светлините на светофара и предназначен
Sonq_Uzunova
27 4