Материали 1-10 от 2

Ново българско просветно движение 5 стр.

Ново българско просветно движение

Девическите класни училища през периода на просвещението изиграват голяма роля за формиране на идеята за право на жената да получава образование и да бъде равноправна на мъжа. Те съдействат за духовното и културно..
mOn
8 0
Възпитание и педагогическа мисъл в робовладелското общество 8 стр.

Възпитание и педагогическа мисъл в робовладелското общество

С възникването на робовладелското общество се появяват големи промени и във възпитанието. В това общество произведените блага, както и самите производители са собственост на робовладелците...
gecata_maina
14 1