Материали 1-10 от 3

Проблемно обучение Учебно познавателни задачи 11 стр.

Проблемно обучение. Учебно познавателни задачи.

В настоящия реферат е описано проблемното обучение, класифицирани са учебните проблеми според различни автори. Разгледани са предимствата и недостатъците при прилагането на проблемността в учебния процес...
ndoe
3 0