Материали 1-10 от 7

Пазар на труда Управление на човешки ресурси Работна заплата 19 стр.

Пазар на труда. Управление на човешки ресурси. Работна заплата

Влиянието на преобладаващата част от факторите на външната среда се проявява на пазара на труда. Като един от основните пазари той има значително влияние върху развитието на организациите и особено върху обучението ...
ivan40
1 0
Задачи и цели на обучението при деца и ученици със специални образователни потребности 4 стр.

Задачи и цели на обучението при деца и ученици със специални образователни потребности

Интензивното развитие на науката и практиката през последните десетилетия доведоха до някои значителни промени в съвременния учебен процес, изразени в следните посоки...
ndoe
2 0
Териториално и селищно устройство - понятиен апарат 11 стр.

Териториално и селищно устройство - понятиен апарат

Адрес на недвижим имот -описанието на неговото местонахождение, което се състои задължително от името на областта, общината и населеното място или селищното образувание, и включва наименование на улица, съответно площад или булевард, жилищен комплекс...
nerven
5 0