Материали 1-10 от 1

Териториално и селищно устройство - понятиен апарат 11 стр.

Териториално и селищно устройство - понятиен апарат

Адрес на недвижим имот -описанието на неговото местонахождение, което се състои задължително от името на областта, общината и населеното място или селищното образувание, и включва наименование на улица, съответно площад или булевард, жилищен комплекс...
nerven
5 0