Материали 1-10 от 1

Изисквания на млякото при производство на сирене 6 стр.

Изисквания на млякото при производство на сирене

Млякото, предназначено за преработване в сирене, трябва да бъде биологично пълноценно, т. е. да бъде благоприятна среда за развитие на млечнокисели бактерии и да притежава способността под действие на сирищния ензим да образува плътен и качествен...
nerven
14 1