Материали 1-10 от 5

Педагогическа психология 19 стр.

Педагогическа психология

Психологически проблеми на учителската професия. Професионално значими качества, удовлетвореност и фази на професионалната активност. Тревожност и стресоустоичивост на учителската професия...
nerven
36 2
Хронично и специфично възпал- Определениеособености и видове 1 стр.

Хронично и специфично възпал- Определение,особености и видове

Хроничното възпаление се развива тогава,когато възпалителният отговор не е в състояние да елиминира увреждащия агент и да възстанови тъканите до нормалното им състояние....
legolas
13 0