Материали 1-10 от 7

Рискови фактори на здравето 27 стр.

Рискови фактори на здравето

Що е риск? Рискът е дадено събитие, условие или характеристика на индивида или на заобикалящата го среда, което има статистически обоснована връзка с определен изход...
nerven
67 0
Концепция за промоция на здраве - здравна мотивация и здравословен стил на живот Поведенчески рискови фактори 9 стр.

Концепция за промоция на здраве - здравна мотивация и здравословен стил на живот. Поведенчески рискови фактори.

Има най-различни тълкувания и определения за здраве и това създава доста голям хаос в обществото. Понятието здраве представлява състояние на комплексно физическо, психическо, емоционално, интелектуално и социално благополучие...
loli
68 6
Аскаридоза 3 стр.

Аскаридоза

Аскаридозата е типична геохелминтоза, протичаща с белодробни и диспептични прояви. Среща се най-често у деца. Причинява се от Ascaris lumbricoides (детски глист) от семейство Ascaridae, клас Nematoda. Представлява жълторозов, вретенообразен нематод....
messi
12 2
Епидемиология 7 стр.

Епидемиология

Епидемиологията е наука, изучаваща разпространението и причините за отклоненията в здравното състояние в определени популации и прилагането на това познание за контрол на здравните проблеми...
ivan40
14 1
Медико-социални проблеми и организация на медицинското обслужване на жените и децата 14 стр.

Медико-социални проблеми и организация на медицинското обслужване на жените и децата

Социалното и здравно законодателство у нас предвиждат редици мерки, насочени към опазване здравето на на жената и репродуктивните й възможности. Кодексът на труда дава специални облекчения в условията на труд за бременните жени...
ivan40
131 9