Материали 1-10 от 11

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ГЕОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И УСЛОВИЯ 20 стр.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ГЕОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И УСЛОВИЯ

Административно-териториалното деление на България създава условия за реализиране на изпълнителната власт по територията на страната.
messi
0 0
Борси и борсова търговия в световен и национален план 43 стр.

Борси и борсова търговия в световен и национален план

Борсата е елемент на пазарната структура. Тя е резултат на сложните и многообразни връзки, които са се създали между производители и потребители в продългевие на векове....
cblock
3 0
Политическа география и геополитика - същност 8 стр.

Политическа география и геополитика - същност

Политическата география се характеризира като обществено – географска научна дисциплина, изучаваща взаимодействието между географското пространство и политическите процеси. Обект на политическата география са държавата и нейната територия...
gecata_maina
7 2
Трансгранично сътрудничество в качеството му на геоикономически стимул за развитие на регионите Трансгранични програми у нас и в Европейския съюз 10 стр.

Трансгранично сътрудничество в качеството му на геоикономически стимул за развитие на регионите. Трансгранични програми у нас и в Европейския съюз

Евроинтеграцията и трансграничното сътрудничество се разглеждат чрез проследяване на тяхното възникване, развитие и перспективи.
ivan40
4 1
Понятиен апарат по геополитика 7 стр.

Понятиен апарат по геополитика

Автономия- правото на населението няа някаква национална териториална единица, самостоятелно да решава свои вътрешни работи в съответствие с конституцията. Аграрен сектор- отрасъл в икономиката на всяка държава, който има традиционно суровинен характер...
loli
5 1