Материали 1-10 от 8

Мелник 17 стр.

Мелник

Мелник днес е най-малкият град в България с 267 жители. Разположен е на 22 км. югоизточно от гр. Сандански, в благоевградски окръг и обявен през 1964 г. за архитектурен резерват. Климатът в Мелник е благоприятен за лечение на белодробни...
daniche90
9 0
Развитие на туризма във Велинградски район 12 стр.

Развитие на туризма във Велинградски район

Велинград е разположен в живописната долина на река Чепинска. Красивата природа се допълва от мекия и приятен климат. Средната годишна температура е 9 С. Зимата е мека, лятото - прохладно, а есента е по-топла от пролетта....
messi
1 0
Видове туризъм на територията на Национален парк Рила 14 стр.

Видове туризъм на територията на Национален парк "Рила"

Национален парк "Рила" е разположен в Рила планина в западната част на България. Паркът включва безлесните части по билото на планината и част от горските иглолистни комплекси под него в четирите главни дяла на планината...
ivan40
20 1