Материали 1-10 от 3

 Продуктова политика Анализ на продуктовата политика на фирма Рефан оод 7 стр.

Продуктова политика. Анализ на продуктовата политика на фирма «Рефан оод»

Продуктът е най-важния елемент от класическите инструменти на маркетинга. Продуктовата политика е насочена към определяне вида на продуктите, които се предлагат от фирмата съобразно с изискванията на пазара....
dannyboy
148 7
Модели за оптимизиране елементите на маркетинговия микс 40 стр.

Модели за оптимизиране елементите на маркетинговия микс

Централно място в маркетинга заема маркетинговият микс. Той не е управленска теория, произтичаща от научни анализи, а представлява кон цептуална рамка, насочваща към принципни решения, които маркетинговите мениджъри трябва да вземат в процеса...
nezabravima
9 0