Материали 1-10 от 1

Предприемачество 26 стр.

Предприемачество

Глобалните промени в нашето общество налагат преосмисляне на досегашните принципи, методи и форми на водене на стопанския живот. Преходът от централ¬но планирана към пазарна икономика е уникален по своя¬та същност...
mOn
15 1