Материали 1-10 от 23

Комуникативни нарушения 35 стр.

Комуникативни нарушения

Описват се всички видове комуникативни нарушения в практиката на социалната педагогика. Дават се примери за етологията на нарушението и начините за работа с децата със СОП. Извеждат се и методите за работа, отговарящи на конкретното нарушениел...
loli
17 2
Социално педагогическа интеграция на ЛСПП 10 стр.

Социално педагогическа интеграция на ЛСПП

Интегрираното обучение е форма на обучение на деца със специални образователни потребности (СОП), при която всяко от тях се обучава в масово училище, но по план, съобразен с индивидуалните му възможности. В България интегрираното обучение...
gecata_maina
0 1
Задачи и цели на обучението при деца и ученици със специални образователни потребности 4 стр.

Задачи и цели на обучението при деца и ученици със специални образователни потребности

Интензивното развитие на науката и практиката през последните десетилетия доведоха до някои значителни промени в съвременния учебен процес, изразени в следните посоки...
ndoe
2 0
Комуникативни нарушения при деца с умствена изостаналост 6 стр.

Комуникативни нарушения при деца с умствена изостаналост

Същност на умствената изостаналост. Причини за комуникативните нарушения при деца с умствена изостаналост. Особености на речта при децата с умствена изостаналост...
silviQ
48 4
Логопедична ритмика 9 стр.

Логопедична ритмика

Постигане на двигателна координация и изработване на двигателен ритъм, който да освободи тоничното напрежение на мускулатурата на артикулационните органи и с помощта на музиката и ритъма да се превъзмогне логофобията...
loli
25 7