Материали 1-10 от 6

Курсова работа по организация на социалните предприятия 14 стр.

Курсова работа по организация на социалните предприятия

Зелени балкани е водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България. Организацията е основана през 1988 година и е най-старата природозащитна НПО в България...
dannyboy
0 0
Въведение в социалното поведение 25 стр.

Въведение в социалното поведение

Съдържанието на понятието социално поведение е изключително сложно и богато на съдържание. Концепцията на автора, изложена в книгата "въведение в социалното поведение" е в няколко аспекта...
messi
0 0
За хората и медиите 78 стр.

За хората и медиите

Ние живеем с медиите и чрез медиите. Светът ни вече до голяма степен се формира от средствата за масова информация, от това, което ни предоставят като данни и от отношението им към нас самите, като потребители...
gecata_maina
3 0
Социална мобилност 3 стр.

Социална мобилност

Под социална мобилност се разбира движението на индивидите между различните социоикономически позиции. Наблюдава се: вертикална мобилност – движение по социоикономическата стълбица, като тези които увеличават собствеността и дохода си...
ivan40
11 1
Социология 2 стр.

Социология

Същност, предмет и задачи – наука за човешкото поведение,учение за обществото.Социологията се счита за социална наука.Началото и поставят работите на класиците – Конт,Спенсър,Карл Маркс,Вебер и т.н....
gecata_maina
6 0