Материали 41-50 от 510

Капитал и оптимизиране на капиталовата структура 16 стр.

Капитал и оптимизиране на капиталовата структура

Икономиката е социална наука, която изучава производството, разпределението, търговията и потреблението на стоки и услуги. Агроиндустрия е обобщаващо понятие и обединява всички отрасли, преработващи селскостопански суровини или полуфабрикати...
dannyboy
0 0
Характер 1 стр.

Характер

Характерът е съвкупност от индивидуални психични своиства, които се проявяват в типични за дадена личност начини на действие и обстоятелства и се определято от отношениеята на личността към тези обстоятелства...
daniche90
0 0