Материали 31-40 от 510

Съвременна образователна парадигма 8 стр.

Съвременна образователна парадигма

Адлерианският образователен модел представлява процес на взаимно съучастие между учител и ученици в хода на учебния час. Той носи атмосфера на взаимна съпричастност и общи цели, и е "процес на изразяване на собствената позиция и същевременно изра
messi
0 0
Информационни технологии основни понятия I 7 стр.

Информационни технологии – основни понятия I

Информация, информационни дейности и процеси, информационни технологии, технически средства за съхраняване на информация, единици за измерване на информация, кодиране на информацията...
aronn
0 0
Въведение в социалното поведение 25 стр.

Въведение в социалното поведение

Съдържанието на понятието социално поведение е изключително сложно и богато на съдържание. Концепцията на автора, изложена в книгата "въведение в социалното поведение" е в няколко аспекта...
messi
0 0